Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 270 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
WIRTUALNY SPACER PO GMINIE STĄPORKÓW

Minęło 10 miesięcy sprawowania mandatu Burmistrza Stąporkowa.

piątek, 24 września 2010 14:15

DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY STĄPORKÓW!

Wybraliście mnie, bo byłam dla wielu Was gwarantem zmian, gwarantem niezmienności poglądów, ale też odważnej polityki. Dla urzędu, który reprezentuję ważne jest dobro wszystkich Mieszkańców Gminy, nie tylko partykularny interes wąskiej grupy. Obiecałam Wam to w wyborach i tego staram się trzymać od kilku miesięcy, czyli od momentu kiedy mam zaszczyt pełnić mandat Burmistrza Stąporkowa. Wywiązuję się ze swoich obietnic składanych w wyborach

Czas w jakim obejmowałam mandat burmistrza, był czasem szczególnym. Sprawowanie mandatu rozpoczęłam w roku przedwyborczym przejmując budżet gminy z kilkumilionowym deficytem. Spodziewałam się współpracy z radnymi, z którymi do chwili zaprzysiężenia na Burmistrza, dzieliłam nie tylko miejsce na sesji, ale przede wszystkim troski i problemy naszych mieszkańców, naszych wyborców.

Kiedy obejmowałam urząd marzyłam, żeby wreszcie w zgodzie i spokoju, wspólnie z radnymi budować mocną pozycję naszej Gminy. Głęboko wierzyłam, że wspólnie uda nam się wiele zrealizować. Tymczasem na starcie stałam się obiektem ataków, niejednokrotnie bezpodstawnych. Jestem świadoma instrumentów demokracji. Cenię sobie krytykę i takiej się nie boję. Ale ze smutkiem stwierdzam, że radni nie krytykują po to, aby znaleźć inny sposób, inne rozwiązanie problemu, a dla zasady.

Starałam się całe swoje zaangażowanie przekładać na merytoryczną pracę dla dobra Gminy. Dlatego też postanowiłam dochodzić obrony swego imienia  w sądzie. Bowiem na jednej z sesji Rady Miejskiej grupa radnych nazwała mnie osobą nie przestrzegającą prawa, łamiącą rotę ślubowania i działającą na szkodę mieszkańców Gminy.

Tymczasem to za sprawą Państwa zaufania piastuję tę ważna funkcję, której z racji urzędu należy się powaga. Dlatego nie pozwolę się publicznie bezpodstawnie obrażać i tym sposobem podważać moją wiarygodność, a co za tym idzie doprowadzać do utraty zaufania, którym mnie Państwo obdarzyli.

Nie mogłam zgodzić się na to, żeby osoby, które nie są do tego uprawnione, wydawały na mnie wyrok, publicznie depcząc moją godność i wiarygodność.  Tymczasem przypomnę, że nie dalej jak kilka miesięcy temu ci sami radni, którzy zarzucili mojej osobie nieprzestrzeganie prawa, mając w ręku prawomocny wyrok niezawisłego Sądu, w sprawie poprzedniego burmistrza robili wszystko, aby pozostał on wbrew prawu i ordynacji wyborczej na tym samym stanowisku. Wstrzymali się wówczas w głosowaniu nad jego odwołaniem niczym Piłat umywający ręce

Mało tego! Byli na tyle rozdawni, że przygotowali uchwałę a o podwyżce pensji dla burmistrza z wyrokiem. Dlaczego? Może dlatego, że nie są to ich prywatne pieniądze?! Nie wiem... .

Składając ślubowanie zobowiązałam się przed Państwem przestrzegać zasad praworządności i samorządności. I tego się trzymam!

Cieszy fakt, że wbrew tym niepotrzebnym przepychankom udało się tak wiele w naszej Gminie zrealizować i poprawić. Z tego najbardziej się cieszę. Moimi priorytetami była promocja gminy i przyśpieszenie inwestycji. Chciałam, żeby o Stąporkowie było głośno nie tylko w Stąporkowie, ale w całym naszym  województwie i kraju. I to już nie za sprawą wyroków, kłótni, ale za sprawą dobrej, skutecznej promocji.

W mojej wizji sprawowania mandatu były dwa fundamenty: działania na rzecz dzieci i młodzieży z gminy oraz inwestycje. W ciągu mojego trwającego 10 miesięcy zarządzania gminą udało się:

 • 1. Opracować dokumentację sieci wodociągowej m.in. przy ul. Słowackiego, Konopnickiej, 1000-lecia i Miłej w Stąporkowie oraz w sołectwach: Piasek, Bień, Grzybów Stary, Włochów, Wielka Wieś, Lelitków, Furmanów.
 • 2. Zrobić centralne ogrzewanie przy ul. Żeromskiego 4 i 6 w Stąporkowie.
 • 3. Zlecić aktualizację podkładów sytuacyjno wysokościowych niezbędnych do rozbudowy dróg w Czarnieckiej Górze.
 • 4. Przyspieszyć procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego drogi do basenu w Czarnieckiej Górze.
 • 5. Zabezpieczyć środki finansowe na:

- remont dróg gminnych: ul. Krasińskiego, ul. Dr Anki, ul. Moniuszki, ul. 1-go Maja,

  ul. B. Prusa, remont drogi gminnej Krasna - Bień, ul. Ogrodowa  w Odrowążu;

- współfinansowanie remontu dróg powiatowych w Stąporkowie: ul. Miła i ul. Odlewnicza,

- przebudowę drogi gminnej Komorów Dolny,

- remont ciągu pieszo - jezdnego do szkoły w Niekłaniu,

- przygotowanie opracowania dokumentacji na kanalizację przy ul. Kościuszki w Stąporkowie, wg. której będzie przygotowany kolejny zakres robót budowlanych

- opracować dokumentację na przebudowę drogi w Lutej.

 • 6. Wykonać: instalację grawitacyjną do odprowadzania dymów i gazów pożarniczych w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie, remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 w Stąporkowie i ZSP w Niekłaniu, remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie.
 • 7. Opracować: dokumentację na budowę świetlicy w Wielkiej Wsi oraz dokumentację budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Komorowie.
 • 8. Kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w Hucisku.
 • 9. Wybudować kanalizację deszczową w Stąporkowie.
 • 10. Opracować koncepcję kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: ul.1‑goMaja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000-lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła i ul. Piaskowa.
 • 11. Zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Niekłaniu Wielkim, ul. Cmentarna.
 • 12. Zabezpieczyć środki finansowe na budowę żelbetowych trybun na stadionie MKS oraz remont budynku MKS, wykonać przyłącze energetyczne do budynku MKS i studnię głębinową.
 • 13. Wybudować kompleks boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim;
 • 14. Dokończyć modernizację budynku Przychodni w Stąporkowie.
 • 15. Wykonać termomodernizację Przychodni Dziecięcej w Stąporkowie oraz Przychodni w Krasnej.
 • 16. Zabezpieczyć środki finansowe na wyposażenie hali sportowej w sprzęt do siłowni, fitness klubu oraz klubu karate.
 • 17. Zorganizować darmowe konsultacje kardiologiczne dla ponad 170 osób.
 • 18. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stąporków.
 • 19. Do końca września br. w ramach „programu odbudowy dróg lokalnych" czyli popularnych „schetynówek" zostanie złożony wniosek na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Stąporków na ulice: Żeromskiego, Chopina, Staszica, Słowackiego, Pl. Wolności, w miejscowości Hucisko, ul. Fabryczna oraz drogę Wólka Plebańska-Murawki.

 

Złożono wnioski o środki pozabudżetowe na:

Rewitalizację centrum miasta 3 mln (dot. Placu Wolności).

Rekultywację składowiska odpadów.

Przebudowę systemów ciepłowniczych.

Budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Komorowie.

Wydanie folderu informacyjnego.

Ligę piłki halowej i koszykówki a także organizację czasu wolnego dla dzieci.

W porozumieniu ze Stowarzyszeniami jest przygotowywany roczny plan współpracy z instytucjami pozarządowymi, który będzie podstawą do przygotowania konkursu ofert na 2011r.

Od listopada do chwili obecnej przeprowadzono kilkadziesiąt imprez sportowo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

W dziedzinie kultury zaktywizowano środowiska twórcze oraz położono duży nacisk na prezentację dorobku twórców naszej Stąporkowskiej Ziemi poza jej granicami. Jednocześnie polityka kulturalna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zmierza do tego, aby uczynić Stąporków zagłębiem kultury nie tylko o zasięgu powiatowym, otwartym na wyzwania i te wyzwania podejmującym, ale również ogólnokrajowym. W ramach tych założeń zorganizowano wiele prestiżowych imprez kulturalnych m.in. Dzień Dziecka z Majką Jeżowską.

To przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, która jest niezwykle ważnym ogniwem naszego społeczeństwa. To w jaki sposób ich teraz przygotujemy do startu w dorosłość, będzie bardzo wiele zależało. Stworzenie im właściwej oferty kulturalno-rozrywkowej jest wciąż ogromnym polem do zagospodarowania, bo zdaję sobie sprawę z zaszłości. Bagatelizowanie potrzeb młodzieży byłoby wręcz głupotą. Zanim zaczniemy narzekać, warto dać im szansę na właściwy rozwój i stworzyć ku temu odpowiednie warunki.

Dla mnie liczy się każdy jeden człowiek. Każdy z nich ma swoją historię, która składa się na wspólną historię naszej małej Ojczyzny. To dla dobra wspólnego powinniśmy wszyscy razem dążyć do porozumienia i jedności, do społeczeństwa obywatelskiego, które jest mocno zaangażowane w życie publiczne, społeczne. Którego obywatele dzielą się pomysłami, pokazują swoje wizje, z których bogactwa możemy czerpać, aż powstanie miasto tętniące życiem, dające zatrudnienie mieszkańcom, w którym dzieci i młodzież nie będzie z nudów chuliganiła, a w pełni korzystała z dobrodziejstw, jakie wspólnie wypracujemy. Jeden człowiek to bardzo wiele! A są nas tysiące! To nasza Ziemia, nasza Gmina, nasze Wspólne Dobro! Dbajmy o nie razem...

źródło: Tygodnik Konecki.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

ZNAMY JUŻ TERMIN WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH.

środa, 15 września 2010 16:49

Wiadomością dnia jest ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska daty wyborów samorządowych. Odbędą się one 21 listopada 2010r. Druga tura, w przypadku wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została wyznaczona na 5 grudnia 2010 rok.
    
        


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

MIROSŁAW MALINOWSKI, PREZES ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ, O SYTUACJI Z MKS-em.

poniedziałek, 13 września 2010 11:26

     Wobec zawirowań związanych z MKSem chciałabym przedstawić Państwu wypowiedź Pana Mirosława Malinowskiego, Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, na temat całej tej sytuacji. Wypowiedź ukazała się w internetowym ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej.  Zachęcam również do lektury dzisiejszego wydania kieleckiej Gazety Wyborczej oraz Tygodnika Koneckiego. Tam również znajdziecie Państwo szczegółowe wyjaśnienia na temat sytuacji MKS-u.

Dla Gazety Wyborczej.
Mirosław Malinowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
Sukces MKS-u Stąporków, czyli i klubu, i miasta, jest szczególny. Rzadko zdarza się bowiem, żeby w dwa lata klub awansował o dwie klasy rozgrywkowe. A tam tak się stało. Mówiłem kilka razy pani burmistrz i działaczom jakie koszty niesie to za sobą. Być może wszyscy są teraz nieco zaskoczeni tą sytuacją.

     Bardzo chciałbym natomiast, aby władze wszystkich klubów, także MKS-u Stąporków, nie mieszały polityki do sportu. Niech zabiegają o sponsorów, którzy uzupełnią pomoc samorządów, niech dbają o kluby, o szkolenie młodzieży, o popularyzację dyscypliny, ale niech nie próbują wykorzystywać do tego rozgrywek politycznych. Wierzę, że w tym przypadku wygra sport.

Źródło:
"Gazeta Wyborcza"
"100 tys. albo klęska wyborcza. Polityczno - sportowy szantaż w Stąporkowie. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,8365721,100_tys__albo_kleska_wyborcza__Polityczno_sportowy.html


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (21) | dodaj komentarz

GMINNE INWESTYCJE.

sobota, 11 września 2010 22:45

     Jednym z elementów polityki samorządowej jest promocja gminy. I chodzi mi tutaj o szeroko pojętą promocję. Promocję naszej gminy nie tylko na terenie powiatu czy województwa, ale i promocję na arenie krajowej czy międzynarodowej. Bez mocnej marki, trudno żeby gmina była postrzegana jako atrakcyjny i konkretny partner dla przyszłych inwestorów.
      Obiecuję, że wkrótce na moim bloogu pojawi się wpis, który będzie podsumowaniem tego wszystkiego co z promocją związane. A będzie o czym pisać, bo wydarzyło się naprawdę sporo.
     Kwestia zależności pomiędzy promocją i inwestycjami jest dla mnie bezsporna. Inwestycje są z kolei kluczem do rozwoju gminy. I tutaj koło się zamyka. Bez inwestycji i inwestorów nie ma możliwości pchnięcia gminy do przodu. Inwestycje są elementem promocji. Dlatego tak ogromnie ważnym jest dla mnie dynamiczny rozwój naszej gminy.
     Często słyszę pytania dotyczące inwestycji w gminie. Chciałabym przedstawić konkrety na temat tego co z planowanych inwestycji udało się zrealizować, które z inwestycji są w trakcie realizacji, a które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Poniższa lista przedstawia ważniejsze z nich:

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W HUCISKU.
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Hucisku obejmują ulice:    Kielecką, Fabryczną, Górna i Leśną oraz dwie przepompownie ścieków. Wartość inwestycji wyniesie ponad 3 mln. 500 tys. zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych czyli blisko 2 mln. zł. 
2. KANALIZACJA DESZCZOWA W STĄPORKOWIE.
25 maja przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji deszczowej ulic: Górniczej, Moniuszki, Krasińskiego i Reja.  W ramach inwestycji zostanie wykonany kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości 698,5 m wraz z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi. Wartość inwestycji to około 288 tys. zł.
3. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI W STĄPORKOWIE.
Zakres robót remontowych obejmował: wyburzenia, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, układanie glazury i terakoty oraz aluminiowych ścianek działowych. Zostały wykonane roboty sanitarne i elektryczne. Planowana całkowita wartość robót to ponad 1 mln. zł. W 2009 roku zrealizowano prace o wartości 400 tys. zł.
4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO.
Zakończyły się prace związane z termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. Całkowita wartość inwestycji, która została rozpoczęta w czerwcu 2009 roku wyniosła około 660 tys. zł.
5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO, UL. KONOPNICKIEJ I UL. 1000-LECIA.
W chwili obecnej wykonawca wystąpił do Starostwa Powiatowego w Końskich z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej. Na przebudowę sieci zaplanowano w budżecie gminy kwotę 245 tys. zł. w rozbiciu na rok 2010 - 55 tys. zł. i rok 2011 - 190 tys. zł.
6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWALNO - WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W STĄPORKOWIE PRZY UL. 1 MAJA, GÓRNICZEJ, KONECKIEJ, GÓRNEJ, KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA PRUSA, WSPÓLNEJ, LIPOWEJ, GUTÓW, SPACEROWEJ, NIEKŁAŃSKIEJ, ODLEWNICZEJ, NIEBOROWSKIEJ, PIASKOWEJ, MIŁEJ I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW.
Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 600 tys. zł. Z uwagi na wielkość i złożoność zadania środki te zostały rozbite na trzy lata: 2010 r. - 100 tys. zł., 2011 r. - 300 tys. zł., 2012 - 200 tys. zł. Przygotowanie dokumentacji w tym okresie pozwoli na ubieganie się przez gminę o środki z Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania 2014 - 2020.
7. OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROJEKTU ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STĄPORKOWIE.
Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 160 tys. zł. W tym roku rozpoczną się procedury związane z realizacją zadania.
8. OPRACOWANIE PROJEKTÓW I BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU MKS I STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE MKS W STĄPORKOWIE.
Zaplanowane środki w budżecie gminy na realizację zadania wynoszą około 65 tys. zł.
9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W NIEKŁANIU WIELKIM PRZY UL. CMENTARNEJ.
Opracowanie dokumentacji o wartości 12 tys. 200 zł. Termin realizacji: do 30.11.2010r.
10. BUDOWA PLACÓW ZABAW.
Pieniądze zabezpieczone dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wolą wnioskujących mieszkańców, zostały przeznaczone na budowę placów zabaw w sołectwach: Radziejów, Hucisko, Wólka Plebańska, Wągrów, Pardołów, Gustawów i Gosań. Na jednej z ostatnich sesji radni nie zgodzili się na zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania. Zatwierdzono tylko Gosań.
11. MONTAŻ INSTALACJI GRAWITACYJNEJ DO ODPROWADZANIA DYMÓW I GAZÓW POŻAROWYCH Z KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W STĄPORKOWIE.
Na podstawie opracowanej dokumentacji został ogłoszony przetarg w dniu 9 lipca.
12. DOKUMENTACJA DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIELKIEJ WSI.
W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi została podpisana umowa na kwotę 10 tys. zł. z terminem realizacji do 30 listopada br.
13. DOKUMENTACJA DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W KOMOROWIE.
Podpisana już jest umowa na wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej. Termin realizacji upływa 30 listopada 2010r. 
14. REMONTY CZĄSTKOWE.
Na terenie miasta i gminy wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych. Wartość robót wyniosła ponad 40 tys. zł. Remonty przeprowadzono m. in. w mieście oraz w miejscowościach: Luta, Odrowąż, Wielka Wieś, Wólka Zychowa, Niekłań, Wólka Plebańska, Czarna, Błotnica, Czarniecka Góra, i Włochów.
15. POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH GMINY STĄPORKÓW POPRZEZ REMONTY DRÓG GMINNYCH.
W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" w czerwcu br. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont dróg gminnych: Krasińskiego, Dr Anki, Moniuszki, 1 Maj, B. Prusa w Stąporkowie oraz drogi Krasna - Bień o łącznej długości 5 895 metrów. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na realizację zadania wynosi ponad 2 mln. 770 tys. zł.
16. DROGA GUSTAWÓW - KUCĘBÓW.
16 września planowane jest rozpoczęcie robót. Powyższy termin uwarunkowany jest decyzją środowiskową.
17. BUDOWA ŻELBETOWYCH TRYBUN NA STADIONIE MKS W STAPORKOWIE.
Termin realizacji inwestycji zaplanowano na 30.10.2010 r. Szacunkowy koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi około 310 tys. zł.
18. REWITALIZACJA CENTRUM.
Wartość projektu wynosi około 2 mln. zł. Poziom dofinansowania to kwota około 933 tys. zł. Rozbudowa centrum składa się z zagospodarowania terenu wokół Miejsko - Gminnego Domu Kultury, rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie oraz budowy zatoki postojowej przy ul. Staszica na około 500 miejsc.
19. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NIEKŁANIU WIELKIM.
20. OPRACOWANIE WNIOSKU I STUDIUM WYKONALNOŚCI REKULTYWACJA WYSYPISKA I SYSTEMY CIEPŁOWNICZE.
21. REMONT ULICY OGRODOWEJ W ODROWĄŻU.
22. DROGA W LUTEJ.
23. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOMORÓW DOLNY.
24. REMONT DOMU KULTURY.
25. WYMIANA C.O. PRZY UL. ŻEROMSKIEGO.
26. BOISKO NA MIŁEJ
27. DROGA W CZARNIECKIEJ GÓRZE.
28. REMONT PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ W STĄPORKOWIE.
29. REMONT PRZYCHODNI W KRASNEJ.
(text w budowie)


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

PIENIĄDZE DLA MKSu, KTÓRYCH NIEKTÓRZY NIE WIDZĄ

czwartek, 09 września 2010 21:47
        W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji dotyczących MKSu uważam, że koniecznym jest przedstawienie przeze mnie prawdziwego stanu rzeczy związanego z tym Stowarzyszeniem.
       Nieprawdą jest to co słyszę, od niektórych działaczy i kibiców, że MKS nie był wspierany przez władze Gminy Stąporków.
       W ramach konkursu dotyczącego oganizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozstrzygniętego w marcu 2010r., MKS pozyskał z budżetu gminy 120 tys.  Dodatkowo zawodnikom MKSu przyznane
zostały stypendia na 2010r. w kwocie 59 tys. Dlaczego prezesi o tym głośno nie mówią? Zapomnieli?
       Uważam, że kibice mają prawo wiedzieć na co zostały przeznaczone pieniądze z gminy!!
     Poza pieniędzmi przeznaczonymi na działalność statutową MKSu, w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na: trybuny (budowa rozpoczęta), przyłącze energetyczne (wykonane), studnię (wykonana) oraz dokończenie remontu budynku (na ukończeniu). 
      Czasami jak zerkam na tegoroczną aktywność działaczy MKSu to dochodzę do wniosku, że ten awans zupełnie ich zaskoczył. A w sytuacji kiedy  dostają realne pieniądze na pomoc mają do mnie żal bo nie chcę przeznaczać kolejnych. Nagle niektórzy chcieliby żeby w kilka miesięcy przygotować stadion, na którym przez poprzednie lata robiło się niewiele. Zobowiązałam się do pomocy. Słowa dotrzymałam. Praktycznie to co wydawało się niemożliwe zmierza ku końcowi. Już niebawem stadion będzie gotowy.
      Chciałabym żeby działacze MKSu pokazali jakie pieniądze pozyskali na Stowarzyszenie poza tymi z budżetu gminy. Prosze wskazać sponsorów i inne dotacje? To mnie również bardzo interesuje jako osobę, która całym swym sercem wspiera nasz MKS. Bo MKS to nasza duma i to bezsporny fakt.
   


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (22) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 25 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  55 788  

WIRTUALNY SPACER PO GMINIE STĄPORKÓW

KALENDARZ

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
http://www.wirtualnastrefa.pl/?mod=82&cPath=73_7389&t=iP

O MNIE

Najmłodszy burmistrz w Polsce.
Jestem mieszkanką Stąporkowa. Tutaj ukończyłam Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Zawodowe w ZSP im. Stanisława Staszica.
Obecnie jestem na ostatnim roku studiów doktoranckich na SGGW w Warszawie. Jestem autorką ponad 30 publikacji. W 2006r. ukończyłam kierunek: Ekonomia w zakresie kierowania procesami społecznymi na Politechnice Radomskiej. Dwa lata wcześniej obroniłam dyplom na Akademii Świętokrzyskiej na kierunku: Ekonomia - marketing, agrobiznes i zarządzanie w gospodarce żywnościowej. W 2000 roku uzyskałam dyplom pracownika administracyjno - biurowego.
W latach 2006 - 2009 pełniłam mandat radnej Rady Miejskiej w Stąporkowie. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu od 25 października 2009r. mam zaszczyt sprawować funkcję burmistrza Stąporkowa.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 55788
Wpisy
 • liczba: 99
 • komentarze: 1310
Galerie
 • liczba zdjęć: 58
Bloog istnieje od: 2751 dni

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Lubię to